Меню
Начало / Лечение / Ендопротезиране

Лечение

Ендопротезиране

  Ендопротезиране

Ендопротезиране на тазобедрена става

  Тазобедрендреното ендопротезиране представлява хирургична процедура,целяща смяна на ставата,която вече не функионира правилно,поради травма или болестен процес,с изкуствена става.Ендопротезирането е най-доброто лечение за възстановяване функциите на тазобедрената става.

Тази хирургична процедура е широкопрактикувана,заради краткото време на възстановяване и възможността на пациента да живее активно без никакви болки в сменената става.Много пациенти се подлагат

на тазобедрено ендопротеизран,за да лекуват травматични лезии или инфекции в областта на ставата.Други чести причини биват:

Анкилозен спондилит

Остеоартрит

Ревматиден артрит

Как се извършва ендопротезиране?

Замяната на ставата-ендопротезиране,се извършва под обща или местна упойка.Местната упойка може да бъде спинална или епидурална.Най-често срещано се прилага спинална упойка при ендопротезиране.

Съществуват различни хирургични варианти за извършване на операцията.В дълбочина се достига до тазобедрената става на пациента, бедрената глава се изкълчва, резицира се бедрената шийка, бедрената глава се отделя  и се открива костния канал на бедрената кост.Капсулата на ставата се отстранява и ямката на таза(ацетабулума) се обработва със специален инструмент-"ример".На това място се закрепва с механично или циментно лепене,тазова капсула.Следва обработване на бедрения канал и в се закрепва бедреното стабло на протезата циментно или механично.След поредица от измервания и ориентиране на частите на протезата,се поставя бедрената главчка и протезата сглобява.След това прерязаните тъкани се възстановяват и оператвината рана се зашива.
 

Какво представлява импланта при тазобедрено ендопротезиране?

Съвременните тазобедрени импланти са много разнообразни,най-общо те биват еднополюсни(подменя се единствено бедрената глава) и двуполюсни(подменя се,както бедрената глава,така и ставната ямка на тазовата кост-ацетабулум).При ендопротезирането,двуполюсните импланти са много по-разпространени.Всички двуполщсни тазобедрени изкуствени стави се състоят от:
  • бедрено стъбло
  • бедрена главичка
  • тазова капсула

Съществуват два начина на закрепване на бедреното стъбло и тазовата капсула,съответно към бедрената и тазова кост-механично и с костен цимент.Външната повърхност на механичните капсули е изградена от специална микропореста материя,която осигурява порастването на нова кост,между протезата и тазовата кост.

При циментното закрепване,капсулата се залепва за предварително обработения ацетабулум с помощта на специален костен цимент.Бедрените стъбла се закрепват по същия начин както тазовите капсули.Циментното закрепване се предпочита при по-възрастни,по-слабо активни пациенти и при напреднал стадий на износване на тазобедрената става.

Безциментото или механично закрепване е за предпочитане при по-млади и актвини пациенти.Изследванията показват,че безциментните протези имат по-дълъг живот от циментите.

 

Съществуват и трети вид хибридно закрепващи тазобедрени изкуствени стави.При тях тазовата капсула се закрепя механично,а бедреното стъбло чрез костен цимент.

 

Колянно ендопротезиране

Колянното протезиране представлява хирургична процедура,целяща смяната на износенна коялнна става с изкуствена такава.
Колянната протеза се състои от няколко компонента – метални и полиетиленови - имащи за цел да заместят увредените краища на участващите в колянната става кости и да позволят свободни движения.

Изкуствената става бива циментна и безциментна – наличие на специално покритие на частите на протезата.
Причините най-често са свързани с остеоартрит на ставата – износване на ставния хрущял, което води до болезненост, деформация, ограничаване на движенията.
Причините за износване на ставата могат да бъдат свързани и със специфични артрити – ревматоиден, подагрозен, състояния след травми и инфекции на ставата.

Причините един пациент да предприеме това хирургично лечение са:

Болка при движение и в състояние на покой/нощно време
Неуспех и неповлияване на болката с методите на медикаментозното и инжекционно лечение
Загуба на движения в колянната става, неустойчивост, променен начин на ходене с натоварване на другите стави.
Ограничаване на подвижността за извършване на всекидневните ангажименти
Ограничаване на възможностите за включване в установения начин на живот, контакти, забавления.
Състоянието на колянната става се доказва с рентгенографско изследване и се дискутира с лекуващия специалист-ортопед.

Планиране, подготовка, приемане и престой при ендопро протезиране

Решението за протезиране на колянната става се взема от пациента след дискусия със специалист-ортопед. Това е планова хирургия и се определя дата за прием на пациента. Назначава се подготовката на определени изследвания и консултации със специалисти .Необходимите консултации са съобразени с придружаващите заболявания на пациента, като понякога те изискват и съответна подготовка.

Особено внимание се обръща и на евентуалното наличие на огнища на инфекция – зъбни инфекции,бъбречни инфекции – които могат да предизвикат усложнения при този вид хирургия.

Този вид оперативна интервенция е от групата на големите хирургични интервенции. Практикува се сравнително често.

Живот с колянна ендопротеза

Пациентите, които претърпяват колянно ендопротезиране са в големия си брой над 65 години. Понякога при налични показания е възможно да бъдат оперирани и много по-млади пациенти.

Периода на преживяемост на една колянна става е около 20 години. Около 90% от пациентите имат добри и отлични резултати след протезирането. Намалението на болезнеността е около 80-95%. В голяма стeпен се възстанова обемът на движение.

Пациентите имат комфорт на всекидневните движения, възможност и за определени спортни занимания – плуване, каране на колело, голф.

Ендопротезиране на тазобедрена става

Как се извършва ендопротезиране?

Какво представлява импланта при тазобедрено ендопротезиране?

Колянно ендопротезиране

Планиране, подготовка, приемане и престой при ендопротезиране

Живот с колянна ендопротеза

Контакти и прегледи

Изпратете ми съобщение